Muzyczny Informator Culturalny

Opracowanie, redakcja treści:
Marek Szubryt

Zespół redakcyjny:
Marek Szubryt, Rafał Czarnecki, Michał Mościcki

Opracowanie graficzne:
Kamil Pieśniewski

Współpraca:
Ewa Pluta, Sławomir Kuźnicki, Stanisław Bitka, Marcin Zakrzewski

Korekta:
Krzysztof Szymczyk, korektor@pressmedia.pl

Muzyczny Informator Culturalny prowadzony jest przez

NARODOWE CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI
ul. Piastowska 14A
45-082 Opole
www.ncpp.opole.pl
biuro@ncpp.opole.pl

logo_ncpp_web